Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Kas rinnapiimas on mikroobe?
· üsna palju

· pärit arvatavasti nahalt, suu limaskestalt ja soolest translokatsiooni teel

· Rinnapiima mikrobioomis on 3 ajastut:

- kolostrumis staphylococcus, lactococcus jt

- 1 ja 6kuu rp peamiselt suuõõne mikroobid (veilonella, prevotella jt)

- Rp mikroobid ei ole kontaminandid!

Rinnapiim on dünaamiline toit:

Rinnapiima koostis muutub:kolostrumist küpse rinnapiimani, toidukorra jooksul, päeva jooksul, lapse gestatsioonivanusest sõltuvalt

Rinnapiima koostis:on emapõhine, sõltub lapse soost (her milk, his milk), ei sõltu oluliselt ema toitumisest (ex vit D, A, B1, B2, B6, B12, rasvhapped, jood).

Rinnapiima rasvhapped:

· Linoleic LA C18:2n-6     C18:2 n-6

· α-linolenic LNA C18:3n-3         

· γ γγ γ-linolenic GLA C18:3n-6

· Dihomo-GLA C20:3n-6

· (D)GLA

· Arachidonic AA C20:4n-6

· Eicosapentaenoic C20:5n-3

· Docosahexaenic DHA C22:6n-3

Pika ahelaga polüküllastamata rasvhapete (LCPUFA) tähtsus imiku kasvule ja arengule

· aju ja nägemisaparaadi parem areng

· müelinisatsiooniprotsessi soodustamine

· rakumembraanide aktiivsuse modulleerimin

· spetsiifiliste metaboliitide moodustamine, seega organismi bioregulaatorite süntees (prostaglandiinid, leukotrieenid)

LCPUFA tähtsus lapse kasvule ja arengule

· AA (arahhidoonhape C20:4 n-6) konsentratsioon nabaväädiveres on otseses seoses vastsündinu sünnikaalu ja peaümbermõõduga

· Õppimisvõime korreleerub DHA (dokoosaheksaeenhape C22:6 n-3) ja AA sisaldusega silma võrkkesta ja aju fosfolipiidides

LCPUFA rinnapiimas

· sisaldus suhteliselt stabiilne, ei erine palju erinevate maade ja kultuuride erinevate toitumisharjumuste korral, siiski sõltub ema toidust

· imik on võimeline sünteesima DHA ja AA rinnapiima LAst ja ALAst, kui esimesi on rp vähe

Heird WC. Pediatr Clin North Am 2001

·  n6 : n3 rasvhapete suhe püsib 2 (3) :1, mis peegeldab metaboolsete mehhanismide kaitset ema dieedi suurte muutuste vastu.

Veel mõned rinnapiima omadused…

· Rinnapiim on valuvaigisti – valulike protseduuride ajal toimib samuti kui tuntud valuvaigisti – glükoos

· Rp kaitseb allergiahaiguste vastu

· Rp sisaldab tüvirakke

Rinnapiimaga toidetud beebid on targemad?

· Rinnapiimalaste kognitiivne areng on 3 palli võrra parem kui pudelilastel juba 6 kuu vanuses

· Rinnapiim ise ei paranda lapse IQ!

Kas rinnapiimast võib vahel väheks jääda?

· rp toitainete konts. ⇓ laktatsiooni kestes, EA vajadused ei vähene vähemalt kuni 40. postkontseptsiooni nädalani

· rp kogumisel ja hoidmisel hävib osa vitamiine (C, A, B-grupp) ja rasvu

· sondiga toitmise korral ad libitum toitmine on võimatu

· vedeliku piiramise vajadus

Tänapäevane praktika soovitab enneaegsete imikute toitmiseks rinnapiima rikastamist mitmete toitainetega.Rinnapiima rikastamine parandab väikese enneaegse imiku kasvu ja toitumust.

Kas rinnapiim võib vahel ohtlik olla?

Rinnapiima ebaloomulikud koostisosad:

· ema ravimid

· saasteained (ema dieedist või ema elukutsest), DDT, polüklorineeritud fenüülid

· sõltuvusained (koakiin, heroiin, nikotiin, alkohol)

· viirused (CMV, EBV, HIV)

Toime imikule:

· kohene tervisehäire: mürgistus, haigus

· arenguhäire: kasvupeetus, vaimse arengu peetus

· infitseerumine

Rinnaga toitmine ja ravimid

Reeglid I:

· kõik ravimid lähevad rinnapiima ja on imikule biokättesaadavad

· peaaegu ühtegi ravimit ei ole testitud rinnaga toitvatel emadel

· enamus ravimeid ei ole lapsele ohtlikud

· rinnaga toitmist ei pea katkestama ema ravi tõttu

Reeglid II:

Peaaegu igal juhul on võimalik leida ravim, mis ei ole lapsele ohtlik!

Kompromissid I:

· kas ravi on tõepoolest vajalik

· kas on vaja praegu ravida – lükka edasi (näit. uuringud)

· vali ravim, mis läheb halvasti rinnapiima

· vali alternatiivne manustamise tee:

- inhalatsioon vs suu kaudu

- nahale vs suu kaudu

- lihasesse vs veeni

Kompromiss II:

· koordineerida toitmine ja ravimi võtmine, et mõju lapsele oleks väikseim

· Ravim võtta alati pärast lapse toitmist!

Kompromiss III:

· katkestada toitmine lühikeseks ajaks

· lõpetada rinnaga toitmine

Rinnaga toitmise lõpetamine on viimane, mitte esimene võimalus, harva vaja ainult siis, kui ema peab saama lapsele ohtlikku ravi.

Rinnaga toitmine lõpetada:

· HIV kandlus

· ravimata äge tuberkuloos (ravi ajal jätkata, ka kui 3 ab)

· herpes rinnanäärmel

· hepatiit C

· retroviirusvastane ravi

· vähiravimid, kemoteraapia

· illegaalsed ravimid ⇒⇒⇒⇒ toimeaine teadmata

· narkootikumisõltuvus ⇒ peale kahjuliku mõju ka abstinents

· radioteraapia - ajutiselt, pärast ravi jätkata

· suitsetamine > 20 sigareti päevas

· rinna implantaat või operatiivselt vähendatud rind ?? ⇒ lapse söögitoru düsmotiilsus!

Silikoon – rinnaimplantaadid:

Kuidas mõjub lapsele: ei ole teada, et polümeer oleks inimkudedele toksiline

Hüpotees: toksilisus on vahendatud üle immunoloogilse mehhanismi – ei ole inimesel tõestatud

Sõltuvusained ja vastsündinu:

Rinnapiima mitte anda:

· amfetamiinid**, LSD, kokaiin, nikotiin, heroiin, metadoon

· ** väikese koguse korral võib toita

· Suures doosis on lapsele ohtlik: kofeiin, etanool, morfiin

· Lapsele on suhteliselt ohutu: kodeiin, fentanüül, nalbufiin, propoksüfeen

Nikotiini rinnapiimas rikub lapse une:

· Nikotiini kontsentratsioon 2 sigareti suitsetamise järel oli kõrgeim 30-60 min pärast suitsetamist, kadus 3 tunni pärast

· Kui ema ei suuda suitsetamisest loobuda, suitsetagu kohe pärast lapse toitmist!

Õlu ja rinnaga toitmine:

· Õlle lõhn oli rinnapiimas kõige tugevam 1tund pärast joomist, kadus 4 tunni pärast

· Etanooli konsentratsiooni tipp oli 1 tund pärast õllejoomist, nullis 4 tunni pärast

· Piima hulk, mida laps jõi pärast ema õllejoomist, oli väiksem kui tavaliselt:

- lõhn ei meeldi?

- esimeste suutäitega saadud alkohol mõjus uinutavalt, imemisaktiivsus vähenes?

- etanool suurendas piima kalorsust - toitu oli vähem vaja ??


Последнее изменение этой страницы: 2018-05-10; просмотров: 218.

stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда...