Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Вигрузка продукту в спеціальний бак на візку.
Рис. 6Апарат для плавлення сирної маси ІК-ОПВ

 

Таблиця – 2

Технічні характеристики апарату для плавлення сирної маси ІК - ОПВ

Технічні характеристики

1. Продуктивність, кг/год 400
2. Споживана електроенергія, кВт/год 62,8
3. Встановлена потужність, кВт 14,2
4. Геометрична місткість камери-плавителя, м3 0,125
5. Витрати пари, кг/час 50
6. Витрата водопровідної води, м3/год 1,2
7. Витрата стисненого повітря, м3/год 0,2
8. Пар: тиск, МПа 0,25
9. Тривалість циклу, хв 10
10. Температура розплавленої маси, с до 95
11. Габаритні розміри, мм 1700х1700х2600
12. Маса, кг 3000

Плавитель містить один котел, чаша якого має можливість переміщення у вертикальному напрямку, а також в горизонтальній площині - з робочої позиції в позицію завантаження і назад. Привід підйому котла електромеханічний гвинтовий, забезпечує автоматизовані режими завантаження котла, плавлення сировини і витримування його при заданій температурі, звукову сигналізацію готовності продукту, друк параметрів технологічного процесу на світлочутливий папір, систему блокувань, що забезпечують безпечне обслуговування апарату.

Плавитель ІПКС-070 призначений для змішування компонентів та плавління сирної маси. Плавитель (Рис. 7) складається з внутрішнього корпуса 1 закритого фланцем 8, замкненого в зовнішню рубашку підігріву 2 з кожухом 3. Перемішування продукту здійснюється лопатевою мішалкою 4, що обертається. Контроль температури продукту здійснюється біметалевим термометром 5.

 

Рис. 7 - Плавитель ІПКС-070

1 – корпус внутрішній; 2 – рубашка підігріву; 3 – кожух захисний; 4 – мішалка; 5 – біметалевий термометр; 6 – кришка; 7 – магнітний пускач; 8 – фланець; 9 – патрубок зливу конденсату; 10 – вентиль подачі пари; 11 – злив; 12 – манометр; 13 – вимикач кінцевий; 14 – затвор дисковий; 15 – захисна огорожа; 16 – мотор-редуктор; 17 – гвинтові опори; 18 – вантажопідйомна петля.

Температуру продукту регулюють подачею пари за допомогою вентиля 10. Внутрішній корпус заповнюється вихідними компонентами через отвір, який закривається кришкою 6. В рубашку подається пар під тиском, який не перевищує 1 кгс/см2. Тиск контролюється манометром 12. Після закінчення процесу приготування суміші повертають ручку затвора дискового 14 і готовий продукт вивантажується через злив 11.

Агрегат, в якому поєднано дві операції (подрібнення і плавлення) представлений на рисунку 8.

Агрегат являє собою закритий барабан 3 з розміщеною всередині мішалкою 11, електродвигуном 4, який змонтовано на кришці 5. Ємність має завантажувальний 7 і розвантажувальний 1 шибери, а також сорочку 13 для охолоджувальної води. На подовженому валу двошвидкісного електродвигуна встановлено три дволопатевих серповидних ножі 12, що служать для попереднього тонкого подрібнення сиру, а також для створення циркуляційних потоків сирної маси в ємності.

Сирна масса з бокових поверхонь ємності і кришки при розплавленні та охолодженні знімається лопатями мішалки.

Для нагріву продукту використана пара і невелика кількість води, яка подається безпосередньо в продукт.

Рис. 8 – Агрегат для подрібнення сиру і плавлення сирної маси:

1 – розвантажувальний шибер; 2 – зворотні клапани; 3 – барабан; 4 – електропривід мішалки; 5 – кришка; 6 – вакуумна система; 7 – завантажувальний шибер; 8 – двошвидкісний електродвигун; 9 – гальмо; 10 – дозатор води; 11 – мішалка; 12 – ножі; 13 – сорочка для води.

Плавитель ОПС-1 (рис. 9) призначений для плавлення сирної маси, що надходить в фасувально-пакувальний автомат. Він складається з двостінного корита з мішалками, кришки 2, приймальної ванни 7, приводу 4, станини 6, насосної установки 3 і пульта керування 5.

Робоча двостінна ємність складається з внутрішнього корита, виконаного з нержавіючої сталі, і корпусу, виготовленого з вуглецевої сталі. Простір між ними служить теплообмінної сорочкою, в яку подається пара тиском до 2 ат. Теплообмінна сорочка забезпечена запобіжним клапаном. В корпусі є штуцера для подачі пари, відведення конденсату і води. У робочій ємності встановлені дві мішалки з нержавіючої сталі, яким привод передає три швидкості (відповідно до стадій плавлення сирної маси). Біля корита є кришка з нержавіючої сталі, яка притискається до корпусу відкидними болтами. Спеціальна конструкція кришки з вантажною противагою забезпечує легкість і зручність її відкривання і закривання. Кришка зблокована з трьохшвидкісним електродвигуном приводу мішалок за допомогою кінцевого вимикача, укріпленого на корпусі пристрою. При підйомі кришки вимикається привод і припиняється обертання мішалок.

Рис. 9 – Плавитель марки ОПС – 1 для сиру:

1 – двохстінне робоче корито; 2 – кришка; 3 – насосна установка; 4 – привод; 5 – пульт керування; 6 – станина; 7 – приймальна ванна.

 

Контроль процесу здійснюється дистанційним термометром, встановленим в робочій ємності, і через оглядовий люк, змонтований на кришці.

Приймальна ванна з нержавіючої сталі встановлена всередині станини, під випускною шиберною заслінкою робочої ємності. Вона з'єднана знасосом патрубками з фланцями. Для санітарної обробки приймальна ванна, обладнана чотирма колесами.

Станина, наякій укріплені робоче корито з приводом і пульт управління, виконана із сталевого прокату зварної конструкції.

Привод мішалок складається з трьохшвидкісного електродвигуна, клино-пасової передачі і редуктора. Натяг ременів здійснюють роликом. Включення електродвигуна здйснюють магнітним пускачем, кнопковою станцією і універсальним перемикачем, змонтованими в окремій шафі.

Насос, призначений для подачі готової сирної маси з приймальної ванни в фасувально-пакувальні автомати, виготовлений з нержавіючої сталі. Він разом з приводом змонтований на плиті, а його пускова апаратура - на окремій панелі. Включають електродвигун насоса кнопками через магнітний пускач.

До початку роботи плавитель та інші вузли, дотичні з продуктом, піддають санітарній обробці. Потім перевіряють легкість відкриття шиберної заслінки, встановлюють рукоятку універсального перемикача на першу швидкість, контролюють налаштування запобіжного клапана на паровій комунікації, яка повинна забезпечувати його спрацьовування при тиску пари в сорочці 1,8 атм.

На паропроводі теплообмінної сорочки є манометр і запірний вентиль, а на лінії, відведення конденсату-конденсатовідвідник.

Таблиця 3

Технічна характеристика плавителя ОПС-1

Показник Значення
Продуктивність, кг/год 350
Одноразове завантаження продукту, кг 120
Тиск пари в паропроводі до сорочки, кГ/см2 до 2
Температура готового продукту в кориті, оС 72 - 76
Середня тривалість робочого циклу, хв 12 - 14
Поверхня теплообміну сорочки, м2 1,78
Мішалка: кількість швидкість обертання, об/хв   2 56; 76; 112
Потужність електродвигуна, кВт 3,5; 4,5; 5
Габаритні розміри, мм 2131х1100х1245
Вага, кг 1000

 

 

Лабораторна установка для виробництва плавленого сиру

Принцип роботи машини полягає в наступному. Сировина завантажується в робочу ємкість 3. В міжстінний простір 4 подається вода, яка нагрівається за допомогою тену 6 до температури 90-95 0С. Мішалка 5 приводиться в обертання за рахунок електродвигуна 1 і розпочинається процес плавлення сирної маси.

 

 

Рисунок 10 – Лабораторна установка для дослідження процесу плавлення сиру:

1 – електродвигун; 2 – зовнішній корпус; 3 – робоча ємкість; 4 – між стінний простір; 5 – мішалка; 6 – тен.Последнее изменение этой страницы: 2018-06-01; просмотров: 149.

stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда...