Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

С. Палички і колбочки, біполярні та гангліонарні клітини.
D. Підкоркові ядра, центральна частина зорового аналізатора, хіазма.

Е. Волокна зорового нерва, підкоркові вузли.

 

47. До медсестри очного кабінету звернувся пацієнт 50-ти років зі скаргами на зниження зору на близькій відстані. Для далини користується окулярами . VOU= 0,2 с + 2,0Д = 1,0.

  Які окуляри необхідно призначити йому для роботи на близькій відстані?

       А. + 2,0Д.

       В. + 6,0Д.

       С. – 2,0Д.

       D. – 4,0Д.

       Е. + 4,0Д

48. Вкажіть визначення конвергенції :

 А. Здатність ока чітко бачити на різних відстанях.

 В. Пристосування ока до різних ступенів освітленності.

 С. Зведення зорових осей очних яблук під час погляду на близьку відстань.

 D. Здатність ока чітко бачити предмети, на яких ми фіксуємо погляд.

 Е. Вікове послаблення акомодації.

 

49. Для визначення етіології кон’юнктивіту потрібно провести:

       А. Бактеріологічне дослідження.

       В. Огляд за допомогою бокового освітлення.

       С. Серологічні реакції.

       D. Біомікроскопію.

       Е. Реакцію Манту.

 

50. До захисного апарату ока належать:

    А. Вії, брови, окорухові м’язи, зіниця.

       В. Склера та слізна залоза.

       С. Слізний апарат та окоруховий апарат.

       D. Повіки і орбіта.

       Е. Слізна залоза і кон‘юнктива.

 

51. При якому захворюванні кон’юнктиви спостерігаються сірувато-брудні

плівки на слизовій оболонці повік, які важко знімаються?

А. Стафілококовий кон’юнктивіт.

       В. Дифтерійний кон’юнктивіт.

       С. Пневмококовий кон’юнктивіт.

       D. Аденовірусний кон’юнктивіт.

       Е. Хронічний кон’юнктивіт.

52. До Вас звернувся хворий з контузією правого очного яблука.

У разі контузій виникає перелом найтоншої стінки орбіти:

       А. Нижньої

       В. Верхньої

       С. Латеральної

       D. Медіальної

       Е. Чи верхівки орбіти?

 

53. Невідомий спричинив підлітку удар кулаком у праве око. При огляді спостерігається виражений набряк повік, наростає гематома повік.

Що необхідно виконати на місці події в першу чергу ?

       А. Накласти асептичну пов‘язку.

       В. Промити кон‘юнктивальну порожнину розчином фурациліну.

       С.Покласти теплу грілку.

       D. Закапати 2% розчин лідокаїну.

       Е. Покласти холод.

 

54. До Вас звернувся хворий зі скаргами на сльозотечу. При огляді спостерігається гіперемія кон‘юнктиви, випинання у нижньо - внутрішньому куті орбіти, при натискуванні на яке, із нижньої слізної крапки виділяється гній. Яка проблема у пацієнта?

       А. Кон‘юнктивіт.

       В. Дакріоцистит.

       С. Кератит.

       D. Блефарит.

       Е. Дакріоаденіт.

 

55. У дитини опік очей оцтовою есенцією. Як Ви думаєте, що є найчастішою причиною втрати зору внаслідок опіків важкого ступеня?

А. Іридоцикліт.

В. Перфорація рогівки.

С. Більмо рогівки.

D. Вторинна глаукома.

Е. Ускладнена катаракта.

 

56. Ви працюєте патронажною медсестрою дитячої поліклініки. До Вас звернулася мати дитини з запитанням, що є причиною дакріоциститу новонароджених дітей. Як правильно відповісти на це запитання?

       А. Внутрішньоутробне інфікування слізного мішка.

       В. Наявність перетинки у слізному каналі.

       С. Ушкодження слізного мішка під час родів.

           D. Гонобленорея новонароджених

       Е. Хронічний кон’юнктивіт.

 

57. У хворого після контузії різко знизився зір. Лікар встановив наявність гемофтальму. Гемофтальм це:

 

       А. Кров у передній камері

       В. Кров під кон’юнктивою

       С. Кров у склистому тілі

       D. Помутніння рогівки

       Е. Помутніння кришталика

 

58. У медпункт школи звернувся школяр зі скаргами на зниження зору вдалину.

VOU = 0,4 с – 2,0 Д = 1,0. Про який ймовірний діагноз подумає середній медичний працівник?

 

       А. Пресбіопія.

       В. Міопія.

       С. Гіперметропія.

       D. Астигматизм.

       Е. Еметропія.

 

59.  Назвіть основний симптом глаукоми:

 

      А. Затуманення зору.

           В. Біль в оці.

       С. Головний біль.

       D. Підвищення ВОТ.

       Е. Звуження зіниці.

 

60. До Вас звернувся сусід з хімічним опіком очей. З чого потрібно почати невідкладну допомогу?

 

А. Закласти за нижню повіку антибактеріальну мазь.

В. Видалити тверді частинки речовини.


Последнее изменение этой страницы: 2018-05-30; просмотров: 24.

stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда...